หน้าแรก

ค้นหานักการเมือง
มารู้จักนักการเมือง

คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง

ตรวจสอบการเข้าประชุมสภา

เงินเดือนและค่าตอบแทนนักการเมือง

คณะรัฐมนตรี คณะที่59

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 59


(17 ธันวาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554)


 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี(ดูแลด้านความมั่นคง )
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
รองนายกรัฐมนตรี(ดูแลด้านเศรษฐกิจ)
พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์
รองนายกรัฐมนตรี
นายสาธิต วงศ์หนองเตย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(ดูแลงานด้านเศรษฐกิจกับการบริหารจัดการ)
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(ดูเรื่องสื่อของรัฐและกฎหมาย)
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายกรณ์ จาติกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายมั่น พัธโนทัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายกษิต ภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายชุมพล ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายอิสระ  สมชัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายศุภชัย โพธิ์สุ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายโสภณ ซารัมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุวิทย์ คุณกิติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นางพรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายอลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายวีระชัย วีระเมธีกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ
นายไชยยศ จิรเมธากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


พรรณสิริ กุลนาถศิริ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปฏิทินการเมือง

« มิถุนายน 2018 »
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

เกาะติดสถานการณ์

  • No upcoming events available

วาทะนักการเมือง

...คุณบอกว่า เราไม่ได้ไปยกมือให้คุณในสภา ก็ไม่ใช่เพราะเราหรือ คุณถึงได้มีโอกาสได้เป็นรองนายกรัฐมนตรี...”

นายสนธิ ลิ้มทองกุล

งบประมาณดูงานต่างประเทศ

คดีทุจริตของนักการเมือง

คดีนักการเมือง