หน้าแรก

ค้นหานักการเมือง
มารู้จักนักการเมือง

คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง

ตรวจสอบการเข้าประชุมสภา

เงินเดือนและค่าตอบแทนนักการเมือง

ปีงบประมาณ 2552

            สรุปข้อมูลงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณดูงานต่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ   พ.ศ. 2552

           รายการ 

           1.ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา  

           งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2551 จำนวน 60,776,300 บาท เบิกจ่าย 45,671,903 บาท

            งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2552 จำนวน 60,776,300 บาท เบิกจ่าย 34,304,954 บาท

           2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ  

            งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2551 จำนวน 117,800,000 บาท เบิกจ่าย 93,722,838 บาท 

            งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2552 จำนวน 117,800,000 บาท เบิกจ่าย 110,695,634 บาท

            สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณดูงานต่างประเทศของประธาน รองประธาน สมาชิก และกรรมาธิการวุฒิสภา ปี 2552 

           1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศของประธานวุฒิสภาและคณะ เป็นเงินรวม 15,945,317.00 บาท

           2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศของรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และคณะ เป็นเงินรวม 4,269,157.00 บาท

           3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศของรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 และคณะ เป็นเงินรวม 4,178,570.00 บาท

           4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภา เป็นเงินรวม 361,691.45 บาท

        5.ใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาชุดต่างๆ เป็นเงินรวม  51,283,505.31 บาท

ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภาปี 2552 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  76,038,240.76 บาท 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณดูงานของสมาชิกวุฒิสภาประจำปี 2552

AttachmentSize
งบดูงานต่างประเทศ ส.ส. ส.ว.ปี 2552.pdf204.82 KB

ปฏิทินการเมือง

« พฤษภาคม 2019 »
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

เกาะติดสถานการณ์

  • No upcoming events available

วาทะนักการเมือง

“ทุกอย่างสำหรับการเมืองไทยมันเป็นไปได้ อะไรไม่ควรเกิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้ว คำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีในพจนานุกรมการเมือง” 

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

งบประมาณดูงานต่างประเทศ

คดีทุจริตของนักการเมือง

คดีนักการเมือง