หน้าแรก

ค้นหานักการเมือง
มารู้จักนักการเมือง

คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง

ตรวจสอบการเข้าประชุมสภา

เงินเดือนและค่าตอบแทนนักการเมือง

รายงานเสวนาข้ามผ่านวิกฤตวุ่น เพื่อเป็นทุนสู่อนาคต 21 มิถุนายน 2553

          


           เมื่อเวลา 9.30 น.ที่หอประชุมมหาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ก้าวข้ามวิกฤตวุ่นเพื่อเป็นทุนสู่อนาคต" โดยนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประธานคณะกรรมการศึกษาและปฏิรูปทางการเมืองกล่าวว่า ทุกประเทศที่เจริญแล้วล้วนเคยมีวิกฤตความขัดแย้งมาก่อน ประเทศไทยโชคดีที่ไม่มีปัญหาเชื้อชาติและเรื่องสีผิว แต่นักการเมืองกลับเอาสีเสื้อเข้ามาเป็นข้อขัดแย้งทางสังคม ตนมองว่าปัญหารากเหง้าของประเทศจริงๆเกิดจากความเหลื่อมล้ำของสังคมที่ผลการพัฒนาทำให้รวยกระจุก จนกระจาย โครงสร้างฐานะประชากรยังเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เพราะปัจจุบันพบว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศจบไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่3 อยู่ถึง 71% ทำให้คนมีความรู้น้อยตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองได้ง่าย กลไกที่ทุกประเทศทำได้ผลคือการจัดการศึกษา ตัวอย่างเห็นชัดคือประเทศมาเลเซียที่ทุ่มเทให้กับทางด้านการศึกษา แม้รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพของการศึกษา หากต้องการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจึงมีโจทย์ใหญ่คือต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ วันนี้ต้องคิดให้ยาวและมีผลระยะยาวว่าจะแก้ไขปัญหารากฐานของสังคมได้อย่างไร ไม่มีประเทศใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ตราบใดที่คนในชาติยังมีการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณธรรม และจริยธรรม


ด้านนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชาชน กล่าวว่า จะหาทางออกจากวิกฤตนี้ได้ต้องเข้าใจต้นเหตุเพื่อไม่ให้เกิดปั