หน้าแรก

ค้นหานักการเมือง
มารู้จักนักการเมือง

คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง

ตรวจสอบการเข้าประชุมสภา

เงินเดือนและค่าตอบแทนนักการเมือง

วีระชัย วีระเมธีกุล


นายวีระชัย วีระเมธีกุล


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


(6 มิถุนายน 2553) 


นายวีระชัย วีระเมธีกุล


เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครม.อภิสิทธิ์ 5) แทนคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  


นายวีระชัย เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 เป็นบุตรของนายสุชัย วีระเมธีกุล กับนางสุมาลี วีระเมธีกุล


ดร.วีระชัยได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานในปี พ.ศ. 2533 โดยเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันก็ยังได้รับเกียรติ เชิญให้เข้าเป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดร.วีระชัย รับราชการเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่เพียง 4 ปี ก็ลาออกจากราชการในปี พ.ศ. 2537 เพื่อเข้าไปทำงานในภาคเอกชน ประกอบกับเป็นเวลาเดียวกันที่นายสุชัย วีระเมธีกุล บิดาของเขา ซึ่งเป็นนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศจีน ได้รับการชักชวนให้ไปร่วมลงทุนในกิจการธนาคาร และสถาบันการเงินในช่วงที่ประเทศจีนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจ ที่จีนมุ่งหวังจะปรับเปลี่ยนประเทศให้เป็นทุนนิยมมากขึ้น ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล จึงเข้าไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในธนาคาร TM International ตามลำดับ และสุดท้ายมาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการธนาคาร Business Development Bank


จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 ดร.วีระชัย ได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองโดยการเข้าร่วมงานกับพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเริ่มต้นของการเข้าวงการเมืองในปี พ.ศ. 2543  ดร.วีระชัย  เข้าร่วมงานกับพรรคไทยรักไทย ในฐานะตัวแทนของผู้สนับสนุนพรรคคนสำคัญคนหนึ่งและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วนในกรุงเทพมหานคร จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2544 มีโอกาสได้ทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติ ในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2546 เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน และเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ  เนื่องจาก ดร.วีระชัย เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนที่ให้การสนับสนุนพรรคไทยรักไทย จึงได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เช่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ แต่บทบาทการทำงานของวีระชัย ในกระทรวงต่างๆ ที่เข้าไปดำรงตำแหน่งจะเป็นการทำงานเบื้องหลัง ทั้งงานวิชาการ ให้คำปรึกษา การประสานงาน และการบริหารภายใน จึงมิได้โดดเด่นเป็นที่รับรู้ของสาธารณชนมากนัก แต่ก็เป็นที่ไว้วางใจของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่ทำงานด้วยอย่างมาก เช่น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ถึงขั้นมอบหมายงานสำคัญให้ดำเนินการอยู่เสมอ


ต่อมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดร. วีระชัย จึงได้รับการสนับสนุนให้ไปดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ท่ามกลางความงุนงงสงสัยของผู้คน และคณะรัฐมนตรีผู้ร่วมงานในรัฐบาลของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นอันมาก เนื่องจากวีระชัยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่กล่าวกันว่าเพียงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีอาวุโสน้อย แต่กลับมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือรัฐมนตรีหลายๆ คน จนบางครั้งมีเสียงร่ำลือว่าก่อให้เกิดความอึดอัดลำบากใจในการทำงานของรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลบางคนเป็นอันมาก


เมื่อถึงในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนั้น ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในคณะรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ 1 โดยดูแลงานด้านเศรษฐกิจกับการบริหารจัดการ มีหน้าที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ ซึ่ง ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ได้รับโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเดิม และรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  


ประวัติการศึกษา


จบการศึกษา BSBA จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2528


ปีถัดมา (พ.ศ. 2529) จบการศึกษา MBA จากมหาวิทยาลัยคลาร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา


ปี พ.ศ. 2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<<ก่อนหน้า     ถัดไป>>     กลับ

ปฏิทินการเมือง

« พฤษภาคม 2019 »
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

เกาะติดสถานการณ์

  • No upcoming events available

วาทะนักการเมือง

คอรัปชั่น เป็นเรื่องความรู้สึก อย่าง สปก.4-01 ก็เป็นความรู้สึก

นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

งบประมาณดูงานต่างประเทศ

คดีทุจริตของนักการเมือง

คดีนักการเมือง