หน้าแรก

ค้นหานักการเมือง
มารู้จักนักการเมือง

คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง

ตรวจสอบการเข้าประชุมสภา

เงินเดือนและค่าตอบแทนนักการเมือง

ประชาธิปัตย์

เจือ ราชสีห์

นายเจือ ราชสีห์
ชื่อ-สกุล: 
นายเจือ ราชสีห์
การศึกษา: 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาชีพ: 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

จังหวัด: 
ส.ส.สงขลา เขต 1
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

ส.ส.ปี 2544, 2549, 2550, 2554

ด้านที่น่าจับตามอง: 

          เคยมีข่าวดอตแอบไปรับนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง พรรคเพื่อไทย จากโรงแรมไปไว้ที่บ้านพักบนเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งนายประดิษฐ์ มีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ จ.สงขลา โดยเข้าพักที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท จนทำให้กลุ่มพันธมิตรฯ จ.สงขลารวมกลุ่มปิดล้อมหน้าบ้านพัก ซึ่งนายเจือ ราชสีห์ ได้กล่าวว่า การมาของ นายประดิษฐ์ นั้นเพื่อมาเยี่ยมตนและพบปะกับ สส.สงขลา ตนจึงต้องจัดเลี้ยงรับรองในฐานะที่สนิทสนมกันในสมัยที่ นายประดิษฐ์ เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ และไม่มีการเมืองมาแอบแฝง แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและไม่ให้เกิดความวุ่นวายจึงจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการทั้งหมด
          เป็น 1 ใน 13 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ กกต. มีมติ 3-1 ให้ ส.ส. 13 คน สิ้นสภาพการเป็น ส.ส.ตามมาตรา 48 ประกอบมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 106 (6) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย ส.ส. 13 คนประกอบด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ, นายอนุชา บุรพชัยศรี, นายสมเกียรติ ฉันทวานิช, นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายเธียรชัย สุรรณเพ็ญ, น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธ์, นายสัมพันธ์ ทองสมัคร , นายจุติ ไกรกฤษ์, นายเจือ ราชสีห์, นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ, นางนิภา พริ้งศุลกะ, นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี และ น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ซึ่งกกต.จะส่งเรื่องให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ขาดต่อไป ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นยืนตามกกต. ก็จะส่งผลให้ 13 ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์จะต้องพ้นจากสมาชิกภาพความ ส.ส. ในทันที ซึ่งกรณีนี้ นายเจือ ถือหุ้นโดยภรรยา คือ นางสมผิว ราชสีห์ ในบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลว์พลังงานจำกัด (มหาชน) (ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/pol/19977)

เจะอามิง โตะตาหยง

เจะอามิง โตะตาหยง
ชื่อ-สกุล: 
นายเจะอามิง โตะตาหยง
การศึกษา: 

ศิลปศาสตรบัญฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

จังหวัด: 
ส.ส.นราธิวาส เขต 4
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (1/2535 , 2539, 2548, 2550, 2554) ,โฆษกรองนายกรัฐมนตรี ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี , ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล, คณะทำงานรัฐมนตรีมหาดไทย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์, รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

ด้านที่น่าจับตามอง: 

          อดีตเป็นเจ้าของ ธุรกิจการค้ายางพารา โรงเลื่อยไม้ยางพารา และรับเหมาก่อสร้าง ก่อนเข้าสู่วงการเมืองระดับประเทศ เคยทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน จนกระทั่งได้รับตำแหน่งเป็น ประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
          นายเจะอามิง เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสาธารณะ เกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการให้สัมภาษณ์ และเขียนบทความลงใน หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน โดยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ดูแล นโยบายการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะ กรรมาธิการแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้

เจริญ คันธวงศ์

เจริญ คันธวงศ์
ชื่อ-สกุล: 
นายเจริญ คันธวงศ์
การศึกษา: 

ปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปริญญาเอก การบริหารอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา

อาชีพ: 

เป็นที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จังหวัด: 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

          ส.ส.(ปี 2529, 2531, 2533, 2535, 2538, 2539, 2544, 2548, 2550,2554), รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

ด้านที่น่าจับตามอง: 

          ผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2505 โดยดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีคนแรกด้วยวัยเพียง 29 ปี ปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เรียนเชิญให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และยกย่องให้เป็น อธิการบดีกิตติคุณก่อตั้ง หรือ Emeritus (เอเมริตุส ) อีกทั้งยังมีอาคารเพื่อเป็นการรำลึกถึงคือ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไทยด้วย
          ได้รับการยกย่องให้เป็น "คนดีศรีสภา" จากสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ในการตั้งฉายารัฐสภา ประจำปี 2552 ดร.เจริญ คันธวงศ์ ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ขั้วตับ ต้องผ่าตัดในช่วงก่อนปิดสมัยประชุมเพียง 1 วัน กลับเข้าประชุมสภาและร่วมลงมติผ่านกฎหมายถึง 88 ครั้ง จากการประชุมสภาการลงมติ 100 ครั้ง จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีสภา

จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์

จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์
ชื่อ-สกุล: 
นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์
การศึกษา: 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาชีพ: 

ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด: 
อดีต ส.ส.พังงา เขต 1
สายสัมพันธ์นักการเมืองและธุรกิจ: 

น้องชายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

ส.ส.2544, 2550 ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกฯ จ.พังงา (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์), ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จ.พังงา เขต 2

จุติ ไกรฤกษ์

จุติ
ชื่อ-สกุล: 
นายจุติ ไกรฤกษ์
การศึกษา: 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ ประเทศออสเตรเลีย

จังหวัด: 
ส.ส.พิษณุโลก เขต 3
สายสัมพันธ์นักการเมืองและธุรกิจ: 

          บุตรของนายโกศล ไกรฤกษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เจ้าของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกไฟแนนซ์ เป็นหลานปู่ ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ อดีต ส.ส. พิษณุโลก หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปไตย ที่ต่อมาได้รวมตัวกับ พรรคก้าวหน้า ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กลายเป็น พรรคประชาธิปัตย์ ในปัจจุบัน นายจุติจึงนับเป็นทายาททางการเมืองรุ่นที่ 3 ของตระกูลไกรฤกษ์

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย (2531, 2538, 2539, 2544,2550,2554),เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2526-2527 (นายโกศล ไกรฤกษ์) ,เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2535 (นายสุเทพ อัตถากร) ,เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปี 2540-2544 (นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์) ,เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเงา ปี 2551, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ด้านที่น่าจับตามอง: 

          นายจุติ เป็น 1 ใน 13 ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ที่ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหญ่เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 (กรณีส.ส.เข้าไปถือครองหุ้นในกิจการสื่อและบริษัทสัมปทานของรัฐ) มีมติ3-1 ให้สิ้นสภาพการเป็น ส.ส.ตามมาตรา 48 ประกอบมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 106 (6) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่อย่างไรก็ตาม 13 ส.ส.ดังกล่าวจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่า กกต.จะส่งเรื่องให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ขาดต่อไป ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นยืนตามกกต. ก็จะส่งผลให้ 13 ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์จะต้องพ้นจากสมาชิกภาพความ ส.ส. ในทันที ซึ่งกรณีนี้โดยนายจุติ ถือหุ้นโดยภรรยา คือ นางสมานจิตต์ ไกรฤกษ์ ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหานชน) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)(ไทยรัฐออนไลน์ 17 กรกฎาคม 2552)

ครรชิต ทับสุวรรณ

ชื่อ-สกุล: 
นายครรชิต ทับสุวรรณ
การศึกษา: 

ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, MBA Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาชีพ: 

ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด: 
ส.ส.สมุทรสาคร เขต 1
สายสัมพันธ์นักการเมืองและธุรกิจ: 

บุตรชายนายอเนก ทับสุวรรณ อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์หลายสมัยและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายกระทรวง

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และ นายเอนก ทับสุวรรณ)


ส.ส.ปี 2550,2554

ด้านที่น่าจับตามอง: 

นายครรชิต ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้ลงมือยิงนายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ หรือ "นายกตุ่น" นายก อบจ.สมุทรสาคร

ทศพร เทพบุตร

ทศพร
ชื่อ-สกุล: 
นายทศพร เทพบุตร
การศึกษา: 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสตัน แคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาชีพ: 

นักธุรกิจ

จังหวัด: 
อดีต ส.ส.ภูเก็ต เขต 1
สายสัมพันธ์นักการเมืองและธุรกิจ: 

สามีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

          สมาชิกสภาจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2533, ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550

ด้านที่น่าจับตามอง: 

          นายทศพร เคยถูกศาลฎีกาพิพากษายึดที่ดิน สปก. ซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ โดยนายทศพร ซึ่งเป็นสามีของ อัญชลี เทพบุตร ขณะเป็นเลขานุการของนายสุเทพ ได้รับแจกที่ดิน สปก.4-01 ตามโครงการของรัฐบาลขณะนั้นร่วมกับ"นายหัว" อีกหลายคนของเกาะภูเก็ต เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องยุบสภา และผลตัดสินของศาลทำให้กลุ่มนายทุนทั้งหลายต้องคืนที่ดินทั้งหมด

          รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีนโยบายที่จะฟื้นนโยบายแจก สปก.4-01 นายทศพร กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า นโยบายนี้เป็นเรื่องดี ช่วยให้เกษตรกรมีที่ทำกิน และยังหวังว่าเกษตรกรที่ครอบครองที่ดิน สปก.อยู่ในพื้นที่ สปก.น่าจะได้สิทธิที่พึงจะได้ และไม่รู้สึกกังวล หากจะถูกฝ่ายค้านหยิบยกกรณีที่ถูกศาลฎีกา พิพากษาให้คืนที่ ส.ป.ก. 4-01 ที่อยู่ในครอบครอง ให้กับทางราชการมาโจมตี เพราะสามารถตอบได้ทุกประเด็น "ผมดีใจที่คดีได้รับการตัดสินแล้ว ไม่เช่นนั้นผมก็พูดได้ไม่เต็มปาก แพ้หรือชนะไม่สำคัญ แต่เราได้ความชัดเจน คำพิพากษาศาลฎีกาเป็นสิ่งที่ดี เป็นการชี้แนวทางในการปฏิบัติ สถานการณ์วันนี้ แตกต่างจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ที่วันนั้น คนมีความรู้เรื่อง สปก.น้อยมาก กรณีของผมเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอของเจ้าหน้าที่ ที่ให้ผมไปขึ้นทะเบียนพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งบิดาผมครอบครอง และทำการเกษตร ซึ่งอยู่มาก่อนประกาศเป็นเขตป่า แต่เมื่อศาลชี้ว่า เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ สปก. ต้องเป็นเกษตรกรที่ยากจนเท่านั้น ก็ต้องทำตามกฎหมาย" นายทศพร กล่าว (ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทย 22 มกราคม 2552)

ถาวร เสนเนียม

ถาวร
ชื่อ-สกุล: 
นายถาวร เสนเนียม
อาชีพ: 

ทนาย,อัยการ ก่อนมาเป็นนักการเมือง

จังหวัด: 
ส.ส.สงขลา เขต 6
สายสัมพันธ์นักการเมืองและธุรกิจ: 

น้องชายนายวินัย เสนเนียม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2538,2539,2544,2548,2550,ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงา ปี 2551,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2551และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

ด้านที่น่าจับตามอง: 

          นายถาวร เป็น ส.ส. และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทมากผู้หนึ่ง เป็น ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรค ซึ่งก่อนเข้าสู่แวดวงการเมือง นายถาวรเคยเป็นทนายความและอัยการประจำจังหวัดกระบี่และพัทลุงมาก่อนด้วย

          นายถาวร เติบโตในสายสนามบินน้ำ ในช่วงเรืองอำนาจของ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ สมัยเป็นเลขาธิการพรรค กระทั่งได้เป็นผู้ช่วย รมว.มหาดไทยสมัย พล.ต.สนั่นเป็น มท.1 ถูกตั้งสมญา "ตุ๊กแกผี" จากลักษณะการทำงานแบบเกาะติด และมีวิธีหาข้อมูลเชิงลึกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบพิสดาร 

          ในการเลือกตั้งหาเสียงเมื่อปี พ.ศ. 2548 นายถาวรได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดประเด็นว่ามีเทปบันทึกเสียงของนายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุจริตการเลือกตั้งด้วยการพยายามพูดจาหว่านล้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สงขลา และสตูลช่วยเหลือพรรคไทยรักไทย ขณะไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสงขลา โดยนายถาวรกล่าวว่าเป็นผู้บุกเข้าไปในห้องประชุมบันทึกเทปด้วยตนเอง และได้ยื่นเทปชิ้นนี้ฟ้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ชุดเดียวกับชุด สามหนา ห้าห่วง อันประกอบด้วย พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ, นายปริญญา นาคฉัตรีย์, นายวีระชัย แนวบุญเนียร) แต่ทว่า กกต.มีความเห็นว่า เสียงไม่ชัดเจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้

          และเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่กกต. ชุด สามหนา ห้าห่วง จัดการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549 เป็นผลให้ทั้งสามต้องเข้าคุกมาแล้ว

          นอกจานี้ นายถาวร ยังเป็นหนึ่งในคณะผู้ว่าคดีพรรค ในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ อีกด้วย(ข้อมูลจากศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย,หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย)

          การทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดินกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ ดินอัลไพน์ ว่า จะทำหนังสือถึงนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งรัดให้นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพิกถอนคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตปลัดมหาดไทย สั่งยุติการอุทธรณ์เรียกคืนที่ธรณีสงฆ์ และให้นายชวรัตน์ ทำหนังสือชี้แจงผู้ปฎิบัติหน้าที่ ผู้ซื้อที่ดินให้มีความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งให้เข้าใจว่าตนสุจริตใจในเรื่องนี้ 

          นายถาวร กล่าวต่อว่า ที่มีการระบุว่า ตนหยิบยกเรื่องนี้มาต่อรองปลัดมหาดไทยให้ยกมือสนับสนุนนายกฯ ในการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบ.ตร.) มันไม่ใช่ แต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ในฐานะที่ตนกำกับดูแลกรมที่ดิน อยากให้มองว่านักการเมืองที่ดีก็มี นักการเมืองไม่ได้เลวทุกคน ถ้าเรื่องนี้ได้รับการแก้ไข นายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช รวมถึงผู้ซื้อที่ดินวัดจะสบายใจทั้งหมด ถึงแม้ตนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากใครคนหนึ่ง ด้วยถ่อยคำไม่สุภาพ แต่ตนไม่ถือสา เนื่องจากผมต้องการให้เรื่องนี้จบภายในรัฐบาลนี้ (ขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ 14 กันยายน 2552)

ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
ชื่อ-สกุล: 
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
การศึกษา: 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์, เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาชีพ: 

นักการเมือง

จังหวัด: 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ
กลุ่ม/วัง: 
เป็นประชาธิปัตย์ที่ปรากฏชื่ออยู่ในกลุ่มทศวรรษใหม่ของนายบัญญัติ บรรทัดฐาน
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

          ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) พ.ศ.2523,สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2524,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2529,2531,2535/1,2535/2,2538,2539,2544,2548, 2550,2554, รมช.กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2531,รมช.กระทรวงการคลัง พ.ศ.2535,รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2537,รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.2540,รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2542, รัฐมนตรีเงากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2551

ด้านที่น่าจับตามอง: 

          ผศ.ดร.ไตรรงค์  เป็นเลขานุการส่วนตัวของ ศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ เมื่อครั้ง ศ.ดร.ป๋วย ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอยู่ในมหาวิทยาลัยในเช้าวันเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาด้วย และเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมพร้อมกับ ศ.ดร.ป๋วย

          ต่อมา ดร.ไตรรงค์ ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 ในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ทีมเดียวกับ ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค และเป็นโฆษกรัฐบาลยุค พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี บทบาทของ ดร.ไตรรงค์ โดดเด่นมากด้วยบทบาทและลีลาการแถลงข่าวที่ดุเด็ดเผ็ดมันในสำเนียงทองแดง จนได้รับฉายาจากสื่อว่า "โฆษกสามสี ภูเขาทอง"

          จากนั้น ดร.ไตรรงค์ ได้ย้ายมาลง ส.ส. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และได้รับเลือกตั้งมาโดยตลอด บทบาทในรัฐสภาของ ดร.ไตรรงค์ นับว่าโดดเด่นมาก เนื่องจากเป็นนักอภิปรายที่เมื่ออภิปรายครั้งใดแล้ว สื่อมวลชนและผู้ที่ติดตามการเมืองจะให้ความสนใจ เพราะเป็นผู้ที่อภิปรายเก่ง น่าติดตาม และมีมุขตลกซึ่งสามารถเรียกเสียงหัวเราะเป็นสีสันได้อีกมาก อาทิ เช่น เมื่อในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ดร.ไตรรงค์ได้อภิปราย ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น โดยบอกว่า ผู้ที่จะทำงานหน้าที่นี้ต้องมีวิสัยทัศน์สูง ต้องมองลงมาจากที่สูง ฉะนั้น คืนนี้กลับไปบินซะ

          จากความที่เป็นนักพูดที่สามารถเรียกเสียงหัวเราะได้นี้ ทำให้น้ำเสียงที่ติดสำเนียงใต้และลีลาการพูดจาในแบบฉบับของ ดร.ไตรรงค์ ถูกเลียนแบบตามในสื่อมวลชนโดยเฉพาะในสายบันเทิง หรือในรายการล้อการเมืองเสมอ ๆ โดยผู้ที่เลียนเสียงของ ดร.ไตรรงค์ ที่มีชื่อเสียงก็ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นต้น

          ในปี พ.ศ. 2548 เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ปรับโครงสร้างของผู้บริหารพรรค ดร.ไตรงค์ ได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรค

          ในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ชื่อของ ดร.ไตรรงค์ ในฐานะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ถูกอ้างอิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีมีสมาชิก ของพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันขัดขวางการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรับสมัคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นมูลเหตุอ้างอิงที่จะให้มีคำสั่งยุบพรรค แต่ในที่สุดมีคำวินิจฉัยคือ กรณีดังกล่าวไม่สามารถรับฟังได้ว่า ดร.ไตรรงค์ มีส่วนร่วมในกรณีดังกล่าว(ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย)

          ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังจากนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยื่นใบลาออก มีข่าวการทาบทามดร.ไตรรงค์ นั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านเศรษฐกิจแทนนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ โดยมีข่าวย้ายนายกอร์ปศักดิ์ ไปดำรงตำแหน่งแทนนายนิพนธ์

ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ

ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ
ชื่อ-สกุล: 
นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ
การศึกษา: 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก

อาชีพ: 

นักการเมืองท้องถิ่น

จังหวัด: 
อดีต ส.ส.ยโสธร เขต 1
สายสัมพันธ์นักการเมืองและธุรกิจ: 

ลูกสาว นายรัชชัย ศรีลาภ อดีต ส.ส. ยโสธร พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง: 

       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550,คณะทำงานประธานที่ปรึกษากระทรวงคมนาคม, รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

ด้านที่น่าจับตามอง: 

          นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ หรือที่เรียกขานของคนใกล้ชิดว่า "บ็อบบี้" ถึงแม้จะเพิ่งประเดิมเก้าอี้ ส.ส.สมัยแรก แต่ดังเปรี้ยงปร้างในชั่วข้ามคืนจากกรณี "ปลากระป๋องเน่า"  ที่ทำให้วิฑูรย์ นามบุตร ต้องไขก๊อกจากเก้าอี้ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม "กฎเหล็ก"บัญญัติ 9 ประการของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยนางสาวณิรัฐกานต์ถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจากการที่ถูกพาดพิง ว่าเป็นคนสนิทรัฐมนตรี ชื่อย่อ "บ." หรือ นักการเมืองหญิง "มาดาม ณ." เจ้าแม่รายใหม่ ที่เข้าไปจัดการโครงการต่างๆ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมทั้งถุงยังชีพยัดปลากระป๋องเน่า(ขอบคุณข้อมูลจากwww.girlzeed.com/news/news_view.php?id=3891)

          นโยบายส่วนตัว: นางสาวณิรัฐกานต์ กล่าวในช่วงการเลือกตั้ง ปี 2550 ว่า ถ้าได้รับเลือกเข้ามา สิ่งแรกที่จะทำคือ ปรับโครงสร้างพื้นฐาน เพราะเชื่อว่าคนอิสาน ต้องการ " น้ำไหลไฟสว่างทางดี" เพราะถ้าปัจจัยพื้นฐานพร้อม ความเจริญด้านอื่นจะตามมา(ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า 12 พฤศจิกายน 2550)

ปฏิทินการเมือง

« เมษายน 2016 »
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

เกาะติดสถานการณ์

  • No upcoming events available

วาทะนักการเมือง

“คนที่จะโกงเขาก็กลัวคุกเหมือนกัน "โธ่..เอ๊ย เรื่องเหล่านี้ เรื่องที่ใส่ไคล้กัน คนขนาดเป็นรัฐมนตรีถ้าโกงให้เขารู้และจับได้ก็โง่เต็มทนแล้ว" เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ามีการโกงเกิดขึ้นจริง นายชัยกล่าวทีเล่นทีจริงว่า

“ก็เหมือนกับตัวเรา ถ้าโกงแล้วให้เขาจับได้ก็เหมือนกัน”

นายชัย ชิดชอบ

งบประมาณดูงานต่างประเทศ

คดีทุจริตของนักการเมือง

คดีนักการเมือง